Skupština Dobrovoljno vatrogasnog društva Marijanci

održat će se dana 25.01.2020. godine, sa početkom u 18:00 sati

U mjesnom domu u Marijancima.