Na inicijativu DVD-a Marijanci, Kunišinci, Čamagajevci i Bočkinci došlo je do početka osnivanja Vatrogasne zajednice općine Marijanci. Od ovih DVD-a sazvao se Inicijativni odbor, svaki DVD  je dao po 2 člana tako da je su Inicijativni odbor sačinjavali:
 1. DVD Marijanci – Dragan Krleža
 2. DVD Marijanci – Spomenko Matković
 3. DVD Kunišinci – Šimo Vukelić
 4. DVD Kunišinci – Zdenko Vrhovec
 5. DVD Čamagajevci – Kruno Belošević
 6. DVD Čamagajevci – Davor Lovrić
 7. DVD Bočkinci – Željko Bočkinac
 8. DVD Bočkinci – Domagoj Bočkinac
 9. Načelnik općine – Darko Dorkić
 10. Stručna osoba – Tihomir Dioši

Već na prvoj sjednici donesena je odluka da se za predsjednika Inicijativnog odbora imenuje Dragan Krleža. Do samog osnivanja održano je 5 sjednica na kojima je sve pripremljeno za Osnivačku Skupštinu vatrogasne zajednice općine Marijanci, koja je održana 17. 04. 2010. godine u Marijancima. Predsjedništvo  VZOM-a čine:

 1. Dragan Krleža, DVD Marijanci – predsjednik
 2. Darko Dorkić, Načelnik općine Marijanci – zamjenik predsjednika
 3. Domagoj Bočkinac, DVD Bočkinci – zapovjednik
 4. Tihomir Dioši, DVD Marijanci – tajnik
 5. Šimo Vukelić, DVD Kunišinci – član predsjedništva i blagajnik
 6. Kruno Belošević, DVD Čamagajevci – član predsjedništva
 7. Spomenko Matković, DVD Marijanci – član predsjedništva
 8. Zdravko Geto, DVD Marijanci – član predsjedništva

Zapovjedništvo VZOM-a čine:

 1. Domagoj Bočkinac, DVD Bočkinci – zapovjednik
 2. Klement Markser, DVD Marijanci – zamjenik zapovjednika
 3. Zdenko Vrhovec, DVD Kunišinci – član
 4. Dejan Lovak, DVD Čamagajevci – član

Nadzorni odbor VZOM-a čine:

 1. Ivan Pandurić, pročelnik JUO Općine Marijanci
 2. Davor Lovrić, DVD Čamagajevci
 3. Kazimir Fabijančić, DVD Kunišinci

Vatrogasna zajednica danas broji 338 članova a od toga: djeca 66 članova, mladež 50 članova, operativni članovi 88 članova, članice 23 i ostali 111. Od ukupnog broja članova u Vatrogasnoj zajednici su: 59 ispitanih vatrogasaca, 17 vatrogasaca I. klase, 8 vatrogasnih dočasnika, 2 vatrogasna dočasnika I. klase, 2 vatrogasna časnika, 1 voditelj mladeži i 1 rukovatelj motornom pumpom. Od veće opreme vatrogasna zajednica posjeduje: navalno vozilo 3.000 litara vode, terensko vozilo 2.000 litara vode, kombi vozilo za prijevoz ljudstva, traktorska cisterna Creina od 5.000 litara, 3 traktorske cisterne Belje od 3.000 litara i 5 motornih pumpi.

Kontakt: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJANCI, Trg svetog Petra i Pavla 2a, HR-31555 Marijanci